Συχνές Ερωτήσεις

Answers

 1. Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM) είναι μία ευρέως εφαρμοσμένη στρατηγική για την διαχείριση των αλληλεπιδράσεων μιας επιχείρησης με πελάτες, και προοπτικές πωλήσεων. Αυτό περιλαμβάνει χρήση τεχνολογίας για να οργανώσει, αυτοματοποιήσει και συγχρονίσει διεργασίες – κυρίως δραστηριότητες πωλήσεων, αλλά και αυτές που αφορούν το μάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση πελατών και την τεχνική υποστήριξη. Οι γενικοί στόχοι είναι να βρει, να ελκύσει και να κερδίσει νέους πελάτες, να διατηρήσει αυτούς που η επιχείρηση ήδη έχει, να δελεάσει πρώην πελάτες να έρθουν πίσω, και να μειώσει το κόστος του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών.
 2. To iNFOCRM είναι μία από τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις CRM. Για τη δημιουργία της πλατφόρμας iNFOCRM, η INFOBELL στηρίχθηκε κυρίως στην εφαρμογή κάθε απαραίτητης τεχνολογίας και πρακτικής που αφορά τη δημιουργία εφαρμογών και λογισμικών. Στηρίχθηκε επίσης στην συσσωρευμένη εμπειρία και know how των τεχνικών συμβούλων της.
 3. Η βασικές διαφορές της πλατφόρμας iNFOCRM, από άλλα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα, είναι οι ακόλουθες: Είναι μια εφαρμογή χαμηλού κόστους Δεν απαιτεί άδειες χρήσεις και δεν περιορίζεται από συγκεκριμένο αριθμό χρηστών. Είναι 100% παραμετροποιήσημη και προσαρμόζεται σε κάθε είδους επιχείρηση. Είναι συνεχώς online (web based) παρέχοντας πρόσβαση στον χρήστη όπου και αν αυτός βρίσκεται. Είναι εύκολη στην εκμάθηση και εύχρηστη ακόμη και από κάποιοι ανειδίκευτο χρήστη
 4. CRM και ERP είναι δύο σημαντικά κεφάλαια της τεχνολογίας των λογισμικών που είναι απαραίτητα στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Και οι δύο εφαρμογές είναι πολύτιμες αλλά χρησιμοποιούνται για την διαχείριση και την υλοποίηση πολύ διαφορετικών στόχων κάθε επιχείρησης.
 5. Το λογισμικό CRM το χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για να οργανώσει τις προσπάθειες μάρκετινγκ , τη διαχείριση της ροής για νέες πωλήσεις , να υπολογίζει το χρόνο που δαπανάται για κλείσιμο συμφωνιών , να εξορθολογεί τις διαδικασίες πωλήσεων , να αυτοματοποιεί την εξυπηρέτηση των πελατών , να παρακολουθεί τις αλληλεπιδράσεις του πελάτη με την επιχείρησή , να βοηθά να καλύτερη εκμάθηση των συνηθειών του πελάτη ή του υποψήφιου πελάτη της. Να διαχειριστεί τις επιχειρηματικές επαφές και να παρακολουθεί κάθε δραστηριότητα με τους πελάτες καθ’ όλη την διαδικασία της πώλησης και της εξυπηρέτησης μετά από αυτή.
 6. Το λογισμικό ERP το χρησιμοποιεί μια επιχείρηση για την διαχείριση των δραστηριοτήτων back-office δηλαδή τη διαχείριση της διαδικασίας τιμολόγησης – διανομής των προϊόντων ή των υπηρεσιών καθώς και των αγορών της από προμηθευτές ή άλλους τρίτους που αφορούν την εφοδιαστική αλυσίδα. Όλα αυτά γίνονται με ακρίβεια των οικονομικών δεδομένων, και σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Παρακολουθεί επίσης την οικονομική σχέση της με τους πελάτες – προμηθευτές – τρίτους συμβαλλόμενους, τηρώντας αντίστοιχα λογαριασμούς υπολοίπων κ.λ.π.
 7. Για την πρόσβαση και λειτουργία της εφαρμογής iNFOCRM δεν απαιτείται ιδιαίτερος τεχνολογικός εξοπλισμός ούτε ακριβά συστήματα Η/Υ. Το μόνο που απαιτείται είναι ένας απλός Η/Υ με βασικές προδιαγραφές, είτε ένα smartphone ή tablet. Το μόνο απαραίτητο είναι η ύπαρξη ενός λογισμικού browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox κλπ), και στις περιπτώσεις που η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στο cloud, απαραίτητη είναι και η πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 8. Η πλατφόρμα iNFOCRM μπορεί να εγκατασταθεί α.) σε ένα τοπικό Server και να έχουν σε αυτή πρόσβαση όλοι οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο τοπικό δίκτυο, και β.) να εγκατασταθεί σε απομακρυσμένο εξυπηρετητή (virtual server) στο cloud.
 9. Ακόμα και σε μια επιχείρηση με ένα άτομο, ίσως να είναι απαραίτητη η χρήση μιας εφαρμογής CRM
 10. Marketing Campaigns είναι οι ειδικές δραστηριότητες του τμήματος Marketing κάθε επιχείρησης, που αποσκοπούν στην προώθηση ενός προϊόντος, υπηρεσίας ή την ίδια την επιχείρηση. Μια εκστρατεία μάρκετινγκ είναι μια συντονισμένη σειρά από βήματα που μπορεί να περιλαμβάνουν την προώθηση ενός προϊόντος μέσα από διαφορετικά μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα, διαδίκτυο), χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από διαφορετικούς τύπους διαφημίσεων. Η εκστρατεία δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη διαφήμιση, και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επιδείξεις, από στόμα σε στόμα και άλλες διαδραστικές τεχνικές. Τα συστήματα CRM βοηθούν στην οργάνωση, διαχείριση, και αξιολόγηση τέτοιων δραστηριοτήτων.
 11. Mass mail και mass SMS είναι η διαδικασία αποστολής μαζικών μηνυμάτων τηλεφωνίας με SMS ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας e-mail. Μαζικά εννοούμε την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων με παραλήπτες όλο το πελατολόγιο της επιχείρησης, ή ενός μέρους από αυτό.
 12. Workflow ή αλλιώς ροές εργασίας, εννοούμε τις ενέργειες ή διαδικασίες μιας ροής εργασιών οι οποίες εκτελούνται αυτοματοποιημένα και σε σειρά (αλληλοεπίδρασης ) στα πλαίσια μιας ευρύτερης διαδικασίας της επιχείρησης
 13. Το iNFOCRM μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα όλοι οι υπάλληλοι (χρήστες) μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
 14. Το iNFOCRM δεν απαιτεί άδειες χρήσης και συνεπώς δεν υπάρχει θέμα με καταβολή ή ανανέωσης τους.
 15. Ναι είναι εφικτό εάν το τηλεφωνικό κέντρο είναι τεχνολογίας VoIP και Asterisk. Η εγκατάσταση και διασύνδεση τους γίνεται πάντοτε από εξιδεικευμένους τεχνικούς.
 16. Η πλατφόρμα iNFOCRM παρέχει με εσωτερικό module την δυνατότητα εισαγωγή ή εξαγωγής δεδομένων, στοιχείων, πληροφοριών, μέσω μιας απλής διαδικασίας που μπορεί να κάνει εύκολα ο μέσος χρήστης.
 17. Ακόμα και σε μια επιχείρηση με ένα άτομο, ίσως να είναι απαραίτητη η χρήση μιας εφαρμογής CRM

Γενικές Ερωτήσεις και ΑπαντήσειςBack to top

Τι είναι το CRM?

Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM) είναι μία ευρέως εφαρμοσμένη στρατηγική για την διαχείριση των αλληλεπιδράσεων μιας επιχείρησης με πελάτες, και προοπτικές πωλήσεων. Αυτό περιλαμβάνει χρήση τεχνολογίας για να οργανώσει, αυτοματοποιήσει και συγχρονίσει διεργασίες – κυρίως δραστηριότητες πωλήσεων, αλλά και αυτές που αφορούν το μάρκετινγκ, την εξυπηρέτηση πελατών και την τεχνική υποστήριξη. Οι γενικοί στόχοι είναι να βρει, να ελκύσει και να κερδίσει νέους πελάτες, να διατηρήσει αυτούς που η επιχείρηση ήδη έχει, να δελεάσει πρώην πελάτες να έρθουν πίσω, και να μειώσει το κόστος του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών.

Τι είναι το iNFOCRM?

To iNFOCRM είναι μία από τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις CRM. Για τη δημιουργία της πλατφόρμας iNFOCRM, η INFOBELL στηρίχθηκε κυρίως στην εφαρμογή κάθε απαραίτητης τεχνολογίας και πρακτικής που αφορά τη δημιουργία εφαρμογών και λογισμικών. Στηρίχθηκε επίσης στην συσσωρευμένη εμπειρία και know how των τεχνικών συμβούλων της.

Ποια η διαφορά του iNFOCRM από τα άλλα CRM?

Οι βασικές διαφορές της πλατφόρμας iNFOCRM, από άλλα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα, είναι οι ακόλουθες: Είναι μια εφαρμογή χαμηλού κόστους Δεν απαιτεί άδειες χρήσεις και δεν περιορίζεται από συγκεκριμένο αριθμό χρηστών. Είναι 100% παραμετροποιήσημη και προσαρμόζεται σε κάθε είδους επιχείρηση. Είναι συνεχώς online (web based) παρέχοντας πρόσβαση στον χρήστη όπου και αν αυτός βρίσκεται. Είναι εύκολη στην εκμάθηση και εύχρηστη ακόμη και από κάποιοι ανειδίκευτο χρήστη

Ποια είναι η διαφορά του CRM από το ERP?

CRM και ERP είναι δύο σημαντικά κεφάλαια της τεχνολογίας των λογισμικών που είναι απαραίτητα στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Και οι δύο εφαρμογές είναι πολύτιμες αλλά χρησιμοποιούνται για την διαχείριση και την υλοποίηση πολύ διαφορετικών στόχων κάθε επιχείρησης.

Τι εξοπλισμό χρειάζομαι για να τρέξει το iNFOCRM?

Για την πρόσβαση και λειτουργία της εφαρμογής iNFOCRM δεν απαιτείται ιδιαίτερος τεχνολογικός εξοπλισμός ούτε ακριβά συστήματα Η/Υ. Το μόνο που απαιτείται είναι ένας απλός Η/Υ με βασικές προδιαγραφές, είτε ένα smartphone ή tablet. Το μόνο απαραίτητο είναι η ύπαρξη ενός λογισμικού browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox κλπ), και στις περιπτώσεις που η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στο cloud, απαραίτητη είναι και η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Πού εγκαθίσταται η πλατφόρμα iNFOCRM?

Η πλατφόρμα iNFOCRM μπορεί να εγκατασταθεί α.) σε ένα τοπικό Server και να έχουν σε αυτή πρόσβαση όλοι οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο τοπικό δίκτυο, και β.) να εγκατασταθεί σε απομακρυσμένο εξυπηρετητή (virtual server) στο cloud.

Ποια επιχείρηση χρειάζεται ένα τέτοιο CRM σύστημα?

Κάθε επιχείρηση μικρή ή μεγάλη που έχει προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία και θέλει να τα προωθήσει στο καταναλωτικό κοινό και να παρακολουθεί την διαδικασία πώλησης.

Από πόσα άτομα προσωπικό και πάνω είναι απαραίτητο σε μια επιχείρηση το crm?

Ακόμα και σε μια επιχείρηση με ένα άτομο, ίσως να είναι απαραίτητη η χρήση μιας εφαρμογής CRM

Τι σημαίνει Marketing Campaign?

Marketing Campaigns είναι οι ειδικές δραστηριότητες του τμήματος Marketing κάθε επιχείρησης, που αποσκοπούν στην προώθηση ενός προϊόντος, υπηρεσίας ή την ίδια την επιχείρηση. Μια εκστρατεία μάρκετινγκ είναι μια συντονισμένη σειρά από βήματα που μπορεί να περιλαμβάνουν την προώθηση ενός προϊόντος μέσα από διαφορετικά μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα, διαδίκτυο), χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από διαφορετικούς τύπους διαφημίσεων. Η εκστρατεία δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη διαφήμιση, και μπορεί επίσης να περιλαμβάνει επιδείξεις, από στόμα σε στόμα και άλλες διαδραστικές τεχνικές. Τα συστήματα CRM βοηθούν στην οργάνωση, διαχείριση, και αξιολόγηση τέτοιων δραστηριοτήτων.

Τι σημαίνει Mass Mail και Mass SMS?

Mass mail και mass SMS είναι η διαδικασία αποστολής μαζικών μηνυμάτων τηλεφωνίας με SMS ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας e-mail. Μαζικά εννοούμε την αποστολή τέτοιων μηνυμάτων με παραλήπτες όλο το πελατολόγιο της επιχείρησης, ή ενός μέρους από αυτό.

Τι σημαίνει Workflow ή αλλιώς ‘’Ροές Εργασίας’’?

Workflow ή αλλιώς ροές εργασίας, εννοούμε τις ενέργειες ή διαδικασίες μιας ροής εργασιών οι οποίες εκτελούνται αυτοματοποιημένα και σε σειρά (αλληλοεπίδρασης ) στα πλαίσια μιας ευρύτερης διαδικασίας της επιχείρησης

Πόσοι χρήστες μπορούν ταυτόχρονα να δουλεύουν με το iNFOCRM?

Το iNFOCRM μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα όλοι οι υπάλληλοι (χρήστες) μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Υπάρχουν άδειες χρήσης? Αν ναι, κάθε πότε ανανεώνονται?

Το iNFOCRM δεν απαιτεί άδειες χρήσης και συνεπώς δεν υπάρχει θέμα με καταβολή ή ανανέωσης τους.

Μπορώ να συνδέσω το CRM της εταιρείας μου με το τηλεφωνικό μας κέντρο?

Ναι είναι εφικτό εάν το τηλεφωνικό κέντρο είναι τεχνολογίας VoIP και ASTERISK. Η εγκατάσταση και διασύνδεση τους γίνεται πάντοτε από εξιδεικευμένους τεχνικούς.

Πώς μπορώ να εισάγω δεδομένα ή λίστες από άλλο CRM ή από ERP?

Η πλατφόρμα iNFOCRM παρέχει με εσωτερικό module την δυνατότητα εισαγωγή ή εξαγωγής δεδομένων, στοιχείων, πληροφοριών, μέσω μιας απλής διαδικασίας που μπορεί να κάνει εύκολα ο μέσος χρήστης.

Υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης του ημερολογίου του CRM με το ημερολόγιο μου στο MS Outlook ή στο Google Calendar?

Ναι η πλατφόρμα iNFOCRM διασυνδέεται και λειτουργεί με αμφίδρομο συγχρονισμό, με MS Outlook και Google Calendar.

Τι σημαίνει ‘’ανοικτό’’ λογισμικό ή ‘’ανοικτή πλατφόρμα’’?

Ανοικτό λογισμικό ή αλλιώς open source λέμε τα λογισμικά τα οποία διαθέτουν ανοικτό προς τους προγραμματιστές κώδικα, ώστε να είναι εφικτή και εύκολη η τροποποίηση και προσαρμογή τους σύμφωνα με τις ανάγκες που καλούνται να εξυπηρετήσουν. Επιπλέον καθιστά πολύ εύκολη την προσαρμογή και διασύνδεση τους με άλλα συστήματα ή εφαρμογές.

11 Χρόνια λειτουργίας

36+ Ικανοποιημένοι πελάτες

28109+ Καταχωρήσεις

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Newsletter

Εγγραφείτε για ενημερώσεις, νέα & άλλα

Top