Προιόν

Περιγραφή Προϊόντος

Η λύση της InfoCRM είναι σχεδιασμένη για να αυτοματοποιήσει όλο το εύρος διαχείρισης πελατειακών σχέσεων, όπως υποψήφιους πελάτες, παρακολούθησης παραγγελίας, διαχείρισης προωθητικών ενεργειών ή υποστήριξης κέντρου εξυπηρέτησης..

Γλωσσική υποστήριξη

Πλήρες εξελληνισμένο περιβάλον με ταυτόχρονη υποστήριξη άλλων 15 γλωσσών.

Global search (Αναζήτηση)

Πεδίο αναζήτησης στην database της εφαρμογής για εύρεση λέξεων – φράσεων σε όλες τις γλώσσες που υποστηρίζονται.

Μαζική Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων

Δυνατότητα μαζικής εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων από/σε αρχεία excel/txt/csv ή από άλλες εφαρμογές.

SMS HUB Module

Μαζική αποστολή SMS σε επιλεγμένους πελάτες ή σε όλο το πελατολόγιο.

Mail Manager

Μαζική αποστολή e-mail σε επιλεγμένους πελάτες ή σε όλο το πελατολόγιο.

Mail Client

Πλήρης εσωτερικός εξυπηρετητής (mail client) εισερχομένων και εξερχομένων e-mails.

Διασύνδεση με MS Office

Διασύνδεση με Microsoft Office για την εύκολη επεξεργασία και διαχείριση εγγράφων(Word, Excel, κλπ).

RSS Support

Ενσωματωμένο module υποστήριξης RSS για εκπομπή ή παραλαβή ειδήσεων – γεγονότων.

Συγχρονισμός αλληλογραφίας και ημερολογίου.

Συμβατότητα και διασύνδεση με MS Outlook, Mozilla Thunderbird Google Mail κλπ, για συγχρονισμό επαφών και ημερολογίου.

Πρόσθετα – Add Ons

Πληθώρα πρόσθετων modules για μελλοντική χρήση καθώς και δυνατότητα δημιουργίας πρόσθετων ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Customer Portal

Ειδική πύλη ( portal ) όπου μπορούν να κάνουν είσοδο οι πελάτες να βλέπουν θέματα που τους αφορούν, ή να αφήνουν κάποιο μήνυμα.

WEB Forms

Συλλογή στοιχείων πελατών από εταιρική ιστοσελίδα μέσω ειδικών παραμετροποιημένων φορμών εισαγωγής στοιχείων.

Διαχείριση εγγράφων

Ενσωμάτωση και επισύναψη εγγράφων και αρχείων πολυμέσων σε κάθε Εγγραφή.

Campaign Manager

Δημιουργία διαχείριση και παρακολούθηση εκστρατειών marketing.

Project Management

Δημιουργία διαχείριση και παρακολούθηση έργων (project management), με εργασίες, ροές εργασιών, ορόσημα, διορίες κλπ.

  • Released Jul 2, 2013
  • Latest Update Nov, 2013

Main Software Core

Η πλατφόρμα CRM της Infobell καλύπτει τις πιο δημοφιλείς ενότητες ενός CRM συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
Product Management.

Διαχειριστείτε οποιοδήποτε προϊόν, όσο πολύπλοκο και αν είναι.

Customer Intelligence.

360 πληροφόρηση για τους πελάτες/συνεργάτες με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Customer and Contact Management.

Κρατήστε τα στοιχεία των πελατών & συνεργατών σας, καθορίστε τις σχέσεις και προτιμήσεις τους και καταγράψτε όλη την επικοινωνία μαζί τους.

Workflow Builder.

Δημιουργία αυτοματοποιημένων ροών εργασίας (workflows) όπου χωρίς την ανάγκη τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων, λειτουργούν αυτόματα σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και εκτελούν εργασίες – διαδικασίες , ενημέρωσης, αναφορών, εντολών κλπ .

Customer Financials & Accounts

Κρατήστε οικονομικά στοιχεία για τους πελάτες σας, δημιουργόντας και διατηρώντας λογαριασμούς

Διαχείριση Συμβάσεων/Συμβολαίων.

Δημιουργία - διαχείριση και παρακολούθηση Συμβολαίων - Συμβάσεων - προφορικών συμφωνιών κλπ.

PBX Manager.

Διασύνδεση με VoIP τηλεφωνικά κέντρα ASTERISK με δυνατότητα κλήσεων μέσα από την εφαρμογή με αναδυόμενη καρτέλα πελάτη κατά την εισερχόμενη κλήση

Sales Workflow.

Διαχείριση διαδικασίας και μεθοδολογίας πωλήσεων από τον υποψήφιο πελάτη έως και την τιμολόγηση.

Reporting System.

Εξελιγμένο σύστημα αναφορών και γραφικών απεικονίσεων.

Σύστημα αναφορών.

Προηγμένο σύστημα αναφορών και live reporting ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να είναι ενήμερος για κάθε λεπτομέρεια του συστήματος

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.

Αποτύπωση διαδικασιών και μεθοδολογίας πωλήσεων και αυτοματοποίηση τους, ώστε να εκτελούνται χωρίς παραλείψεις και λάθη. Αυτοματοποιημένες ροές εργασιών από το 1ο τηλεφώνημα μέχρι και την τιμολόγηση. .

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ.

Διαχείριση παραπόνων - βλαβών – επισκευών, μέσω δελτίων τεχνικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια παραλαβή - διάγνωση - επισκευή- τιμολόγηση - παράδοση στον πελάτη. Δυνατότητα για παρακολούθηση της πορείας επισκευής από τον πελάτη μέσω της πύλης πελατών. Δημιουργία και διαχείριση συμβολαίων συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης με πελάτες. .

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.

Εισαγωγή - επεξεργασία και παρακολούθηση κάθε χρήσιμου στοιχείου υποψηφίων και υπαρχόντων πελατών, σε παραμετροποιημένα κατ’ επιλογή πεδία. Οι οθόνες εισαγωγής - προβολής- εκτυπώσεων, παραμετροποιούνται και προσαρμόζονται επίσης σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης. Προσθέτουμε και να αφαιρούμε πεδία εισαγωγής, ή αλλάζουμε τη μορφή και την ονομασία όποτε αυτό παραστεί αναγκαίο. Δημιουργία - επεξεργασία - διαχείριση ευκαιριών πώλησης σε νέους ή υπάρχοντες πελάτες. Φίλτρα παρακολούθησης πορείας ευκαιριών, follow ups, αξιολόγηση αποτελέσματος, αξιολόγηση πωλητών. Δημιουργία - παρακολούθηση και διαχείριση Προσφορών - Μετασχηματισμός σε Παραγγελίες ή Τιμολόγια.

11 Χρόνια λειτουργίας

36+ Ικανοποιημένοι πελάτες

28109+ Καταχωρήσεις